Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดตรัง

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
20   นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์   1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
19   นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ   27 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2563
18   นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์   1 พ.ย. 2555 - 31 ต.ค. 2560
17   นายสุรัชธาดา พิชญาภรณ์   1 ก.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2555
16   นายสุรพล สุวรรณกุล   20 ต.ค. 2546 - 14 ส.ค. 2551
15   นายสมพงษ์ อ่อนประเสริฐ   1 ต.ค. 2542 - 31 ส.ค. 2546
14   นางสาวศรีวัฒนา ปุตระเศรณี   16 พ.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542
13   นายพีระเดช เทวะผลิน   1 ธ.ค. 2532 - 15 พ.ค. 2538
12   นายวรา พัฒนไฟบูลย์   1 เม.ย. 2531 - 30 พ.ย. 2532
11   นายธวัชชัย กล่อมสวัสดิ์   2 ต.ค. 2529 - 31 มี.ค. 2531
10   นายโสภณ โกศัลยวัตร   18 ม.ค. 2525 - 1 ต.ค. 2529
9   นายคำนวน แววรัตน์   2518 - 2524
8   นายจันทร์ ศรีสมุทร   2516 - 2518
7   นายชั้น คงยา   2510 - 2515
6   นายธรรมศักดิ์ อยู่สวัสดิ์   2503 - 2509
5   นายปัญญา ธำรงพิพัฒน์   2500 - 2503
4   นายโชติ นาวารัตน์   2497 - 2500
3   นายสังเกตุ จัตุฑะศรี   2490 - 2497
2   นายยวด มีเทศกุล   2487 - 2490
1   นายนัด ธรรมดี   2486 - 2487

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,570