Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายเมตตา พยายาม

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์
พาณิชย์จังหวัดตรัง

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,618