Header Image
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ
watermark

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับผู้แทนปลัดจังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ. เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ. ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค

สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 ดังนี้

1) CPO จำนวน 10,002.96 ตัน

2) CPKO จำนวน 3,045.64 ตัน

3) ไบโอดีเซล (B 100) จำนวน 113.30 ตัน

4) ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงงานสกัดฯ กิโลกรัมละ 5.00 – 5.40 บาท

5) ราคาจำหน่าย CPO กิโลกรัมละ 33.50 – 34.50 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,199