Header Image
พาณิชย์ตรัง ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
watermark

พาณิชย์ตรัง ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายนางสาวสาลิมา บิลเกษม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดตรวจหน้าศูนย์จราจร เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน

และเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจดังกล่าว โดยมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นหัวหน้าคณะฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,180