Header Image
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายอาหารสัตว์
watermark

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายอาหารสัตว์

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาการจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พบว่า

🐂อาหารโคเนื้อ จำหน่ายราคากระสอบละ 390-410 บาท

🐮อาหารโคนม จำหน่ายราคากระสอบละ 420-480 บาท

🐥อาหารไก่ไข่ จำหน่ายราคากระสอบละ 500-530 บาท

🐓อาหารไก่เนื้อ จำหน่ายราคากระสอบละ 530-630 บาท

🐖อาหารสุกร จำหน่ายราคากระสอบละ 570-580 บาท

🪿อาหารเป็ด จำหน่ายราคากระสอบละ 540 บาท

🐟อาหารปลากินพืช จำหน่ายราคากระสอบละ 365-450 บาท

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ให้ครบถ้วน ชัดเจน และหากพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคา ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้า ราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,203