Header Image
"พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)"
watermark

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงต้ม

ณ ร้านค้าปลีกก๊าซหุงต้ม และโรงบรรจุก๊าซ ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณและราคาก๊าซหุงต้ม กำกับดูแลผู้ประกอบการ/ร้านค้า ให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการขนส่งถึงสถานที่หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างชัดเจนและครบถ้วน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ป้องกันการกักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า จากการลงพื้นที่ สรุปผลดังนี้

ราคาก๊าซหุงต้ม ปตท.(หน้าโรงบรรจุ) มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายถูกต้องชัดเจน ดังนี้

- ขนาดบรรจุ 4 กก. ราคา 128 บาท

- ขนาดบรรจุ 7 กก. ราคา 223 บาท

- ขนาดบรรจุ 15 กก. ราคา 431 บาท

- ขนาดบรรจุ 48 กก. ราคา 1,346 บาท

ราคาก๊าซหุงต้ม ณ ร้านจำหน่ายปลีก มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายถูกต้องชัดเจน ดังนี้

- ขนาดบรรจุ 4 กก. ราคา 176 บาท

- ขนาดบรรจุ 7 กก. ราคา 278 บาท

- ขนาดบรรจุ 15 กก. ราคา 460 บาท

- ขนาดบรรจุ 48 กก. ราคา 1,452 บาท

ค่าบริการขนส่ง 20 - 60 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคา ซึ่งผู้ประกอบการได้ปิดป้ายแสดงราคา ชัดเจน หากผู้บริโภคไม่ได้รับเป็นธรรมทางการค้าหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 0 7522 3076 หรือ สายด่วน 1569


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,177