Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง และผู้ประกอบการรวบรวมและกระจายปลากะพง  เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2567 จังหวัดตรัง 
watermark

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 6 - 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามประกาศ และหลักเกณฑ์ที่แนบ


ประกาศรับสมัคร วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงาน วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด
แบบที่ 1-ใบสมัครเกษตรกร วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด
แบบที่ 2-ใบสมัครผู้รวบรวมกระจายปลากะพง วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการประกอบการค้า (บุคคลธรรมดา) วันที่แผยแพร่ 6/03/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 49,205