Header Image
ผู้ว่าตรังนำทีมตรวจลานเทพื้นที่อำเภอย่านตาขาว หากพบความผิด ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
watermark

ผู้ว่าตรังนำทีมตรวจลานเทพื้นที่อำเภอย่านตาขาว หากพบความผิด ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยสำนักงานชั่งตวงวัด 3-6 กระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันอำเภอย่านตาขาว นำโดยนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบลานเททุกอำเภอตามแผนการตรวจเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักขโมยปาล์ม พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม กำกับ ให้สถานประกอบการลานเทปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง มีอำนาจหน้าที่กำกับสถานประกอบการลานเท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยสรุปดังนี้

👉 ให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อปาล์มน้ำมันอย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62/2566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ‼️หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

👉 ให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าผลปาล์มน้ำมัน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 22 /256 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ‼️หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

👉 ห้ามมิให้กระทำการใดๆ เพื่อให้ผลปาล์มน้ำมันร่วงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

‼️หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผลการตรวจสอบลานเทลำไห ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพรงจระเข้ พบว่า เครื่องชั่งเที่ยงตรง ปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน แจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าผลปาล์ม ซึ่งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นผู้ประกอบการรายใด กระทำผิด หรือมีข้อสงสัย

สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร. 0 7522 3076 หรือสายด่วน 1569


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,625