Header Image
พาณิชย์ตรัง ร่วมขับเคลื่อน TRANG OTOP SOUVENIR
watermark

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดและกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP เป็นของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดตรัง (TRANG OTOP SOUVENIR) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทาง ขั้นตอนในการดำเนินงาน และปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกประจำจังหวัดตรัง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,642