Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง” ครั้งที่ 3 ปี 2567
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง เข้าร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 3 ปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายสกุล ดํารงเกียรติกุล) เป็นประธานพิธีเปิดงาน นำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน อาทิ สินค้าที่ลดราคา 30-40% ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 85 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 32 บาท น้ำตาลทรายขาว (1 กก.) ถุงละ 21 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% (5 กก.) ถุงละ 135 บาท และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าจำหน่ายรวม 40,634 บาท สามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ 29.08 % คิดเป็นจำนวนเงิน 9,753 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,618