Header Image
พาณิชย์ตรังเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ เกษตรผสมผสาน อำเภอวังวิเศษ
watermark

22 กุมภาพันธ์ 2567

พาณิชย์ตรังเยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบเกษตรผสมผสาน อำเภอวังวิเศษ

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเกษตรกรต้นแบบ (เกษตรผสมผสาน) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง นายณรงค์ แพใหญ่ หมูที่ 4

ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ (พืช - สัตว์ - ประมง) การแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร การจัดการศัตรูพืช (ผลไม้) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่จำนวน 62 ไร่ โดยกิจกรรมในแปลงประกอบด้วย

ปาล์มน้ำมัน 55 ไร่

สวนทุเรียน 2.5 ไร่

สวนมังคุด 1 ไร่

มะพร้าวน้ำหอม 0.5 ไร่

เลี้ยงปลา 4 บ่อ 3 ไร่ (ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า)

เลี้ยงเป็ดไข่จำนวน 500 ตัว

เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 250 ตัว

เลี้ยงวัว จำนวน 4 ตัว

เผาถ่านไว้ใช้ในครัวเรียน/จำหน่าย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 42,651