• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

กิจกรรม

23 ยอดเข้าชม

อบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “หมูย่างเมืองตรัง”

กิจกรรมเริ่มวันที่ 19 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564

ไม่ระบุเวลา

    วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication : GI) ในเชิงพาณิชย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการขึ้นทะเบียน GI รวมทั้งนโยบายของจัหวัดตรังที่ให้ความสำคัญในการยกระดับสินค้าเด่นและสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าด้วยตรา GI ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายภูวนัฐ สมใจ) เป็นประธาน เปิดการอบรม โดยมีพาณิชย์จังหวัดตรัง (นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ประกอบการหมูย่างในพื้นที่จังหวัดตรังและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกว่า 60 ราย
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง คาดว่า ผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรังที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดยกระดับสินค้า “หมูย่างเมืองตรัง” ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความจดจำ ในความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งที่มา และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมทั้ง ยกระดับให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “หมูย่างเมืองตรัง”

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร