• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ครึ่งปีแรกขอ BOI โต 22%

ประชาชาติธุรกิจ 31 ก.ค. 2561 อ่าน [65]

...

คอลัมน์ DATA

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ระบุว่า ภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม-มิถุนายน 2561) มีจำนวนโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน 754 โครงการ เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 และมีมูลค่าเงินลงทุน 284,600 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ พบว่าการขอรับส่งเสริมทั้งหมด เป็นโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 316 โครงการ คิดเป็น 46% ของจำนวนโครงการทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 224,150 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวม

สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 142 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 183,230 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ถึง 122%

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้พิจารณาอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการ มูลค่ารวม 29,631 ล้านบาท ช่วยผลักดันการใช้วัตถุดิบในประเทศ 19,480.8 ล้านบาทต่อปี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์