• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จังหวะดีของส่งออกไทย

ประชาชาติธุรกิจ 22 ก.ย. 2565 อ่าน [5]

...
พาณิชย์เผยเงินบาทอ่อนค่า 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าในรอบหลายปี จังหวะดีของการผลักดันยอดส่งออก ย้ำผู้ส่งออกยังต้องปรับตัวด้วย เพื่อการแข่งขันในระยะยาว

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 37.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าเงินในรอบหลายปี และเป็นจังหวะที่ดีของผู้ส่งออกไทยในการผลักดันการส่งออก แต่ทั้งนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่จะผลักดันให้การส่งออกโต แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัว เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขัน คุณภาพของสินค้า ต้นทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกของสินค้าไทยในระยะยาวด้วย

ขณะที่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกสินค้าในช่วงที่ค่าบาทอ่อนค่า ส่งผลดีในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร โดยเฉพาะอาหารเนื่องจากหลายประเทศให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร จึงเป็นโอกาสของการส่งออกสินค้าไทย ขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรกล ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แต่อย่างไรก็ดี เชื่อว่าผู้ส่งออกสามารถปรับตัวและคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้า และหาตลาดเพื่อรองรับในการส่งออกได้

นอกจากนี้ กรมเองก็พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการส่งออกผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างเต็มที่ ทั้งการบุกตลาดเก่า ตลาดใหม่ และการรักษาตลาดเดิม แม้ช่วงปลายปีนี้กิจกรรมการแสดงสินค้าจะยังไม่มี แต่กรมก็พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมไปทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้เต็มที่ พร้อมทั้งเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) จะสามารถดูแลค่าเงินบาทได้ และกรมก็ยังไม่เห็นว่าจะต้องเชิญผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกมาหารือกัน เพราะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์การส่งออกกับผู้ประกอบการทุก 2-3 เดือนอยู่แล้ว
ผู้ส่งข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 กันยายน 2565 กระทรวงพาณิชย์จะแถลงตัวเลขการส่งออกประจำเดือนสิงหาคม 2565 ขณะที่การส่งออกเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา การส่งออกมีมูลค่า 23,629.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 4.3 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 27,289.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 23.9 ดุลการค้า ขาดดุล 3,660.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะที่ภาพรวม 7 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กรกฎาคม) การส่งออกมีมูลค่า 172,814.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.5 การนำเข้ามีมูลค่า 182,730.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.4 ดุลการค้า ขาดดุล 9,916.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์