• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2)

สำนกงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 ก.ย. 2565 อ่าน [12]

...
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ Lot 20 งวดที่ 2.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์