• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 4 มี.ค. 2565 อ่าน [19]

...
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

36วิเคราะห์ประเมินและบริหารความเสี่ยงเกี่.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์