• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกาศจังหวัดตรังเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำคำขอ GI

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 ก.พ. 2565 อ่าน [26]

...

ประกาศจังหวัดตรังเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geogaphical Indication GI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)