• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณท์ชุมชนด้วยส่งบ่งชี้ฯ (GI)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2565 อ่าน [25]

...
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

img-128023553.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์