• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2565 อ่าน [25]

...
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์