• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ปริมาณข้อมูลนำเข้า - ส่งออก ผ่านด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 7 ม.ค. 2565 อ่าน [21]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกรกฎาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนสิงหาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกันยายน ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนตุลาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนพฤศจิกายน ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมิถุนายน ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมกราคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนพฤษภาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนเมษายน ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมีนาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนธันวาคม ปี 2564.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมกราคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมีนาคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมีนาคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมีนาคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนเมษายน 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนพฤษภาคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนมิถุนายน 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกรกฎาคม 2565.pdf

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนสิงหาคม 2565.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์