• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 14 ต.ค. 2563 อ่าน [52]

...
รายละเอียดังเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ 64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์