• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

เปิดจุดผ่านแดน 9 จุด 9 จังหวัด รอ ครม. เคาะวันนี้

30 มิ.ย. 2563 อ่าน [56]

...
จุดผ่านแดน 9 แห่งใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมกลับมาเปิดให้ขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกได้อีกครั้ง รอเพียงคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบวันนี้ คาดประกาศใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เมื่อวานนี้ (29 มิ.ย.) เกี่ยวกับมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 5 โดยมีหนึ่งในมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม ได้แก่ การอนุญาตให้จุดผ่านแดนขนส่งสินค้า 9 จุด เช่น จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย บ้านแจมป๋อง และด่านปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ภาพ: padangbesar.customs.go.th

จุดผ่านแดน 9 แห่งใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมกลับมาเปิดให้ขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกได้อีกครั้ง รอเพียงคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบวันนี้ คาดประกาศใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เมื่อวานนี้ (29 มิ.ย.) เกี่ยวกับมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 5 โดยมีหนึ่งในมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม ได้แก่ การอนุญาตให้จุดผ่านแดนขนส่งสินค้า 9 จุด เช่น จุดผ่านแดนท่าเรือหนองคาย บ้านแจมป๋อง และด่านปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง

กระทรวงมหาดไทย ให้เหตุผลว่าได้รับแจ้งจากจังหวัดชายแดนว่าประสบปัญหาเดือดร้อนจากการระงับใช้ช่องทางจุดผ่านแดนฯ ทั้ง 9 จุด และพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ลดความรุนแรงลงแล้ว จึงขอเสนอให้ผ่อนผันเป็นจุดผ่านแดน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามช่องทางเหล่านี้

9 จุดผ่านแดน ที่อนุญาตเพิ่มเติม

สำหรับ จุดผ่านแดน 9 จุดที่ ศบค. เห็นชอบให้กลับมาเปิดเพิ่มเติม ได้แก่

 1. จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย จ.หนองคาย
 2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย
 3. การผ่อนปรนเปิดช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า จ.ตาก
 4. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 5. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 6. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กรณีนำเข้ามันสำปะหลัง
 7. จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ และ จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ จ.สงขลา
 8. จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 9. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ก่อนมติเห็นชอบล่าสุด ประเทศไทยอนุญาติจุดผ่านแดนถาวรที่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าจำนวนเพียง 28 แห่งใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นจุดผ่านแดน พม่า 4 แห่ง ลาว 11 แห่ง กัมพูชา 6 แห่ง และมาเลเซีย 7 แห่ง ซึ่งการเปิดเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับภาคธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์